Modernizacja Centrum i Domu Sportu

 radlin_1.jpg radlin_1.jpg

Radlin jest samodzielną gminą od roku 1997. Po uzyskaniu samodzielności rozpoczęły się działania modernizacyjne infrastruktury miejskiej. Główny nacisk położono na zmodernizowanie całego ścisłego centrum miasta, w ramach którego w roku 2002 zakończono remont tzw. Placu Centrum (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, renowacja fontanny, budowa chodników, wyłożenie kostką terenu placu i parkingu przy Domu Sportu, wykonanie oświetlenia terenu oraz instalacja ławek, kubłów i zieleni). Plac Centrum wraz z usytuowanym na nim Domem Sportu to miejsce wielu miejskich imprez plenerowych i festynów, a obecnie wizytówka naszego miasta. Radlin słynie z tradycji sportowych i dzięki posiadanej bazie może je kontynuować. \"Dom Sportu\", mieszczący się w ścisłym centrum Radlina, jest obiektem sportowym wybudowanym w latach 70-tych ubiegłego stulecia. W skład obiektu wchodzą obecnie: dwa baseny, dwie sale gimnastyczne, sauna, siłownia, zaplecze. W budynku Domu Sportu ma również siedzibę Gimnazjum Sportowe nr 2 – jedyne gimnazjum w powiecie posiadające bezpośredni dostęp do tak profesjonalnego zaplecza sportowego. Pomieszczenia dydaktyczne Gimnazjum (sale lekcyjne) są częścią Domu Sportu. Mały basen i siłownia są wykorzystywane do treningów zawodników zrzeszonych w sekcjach sportowych przy Domu Sportu. Mała sala gimnastyczna jest salą specjalistyczną do uprawiania szermierki. Celem projektu była gruntowna modernizacja Centrum Miasta oraz Domu Sportu. W ramach projektu wykonano:

 • remont dużego basenu z budową zjeżdżalni wodnej
 • remont małego basenu i wyposażenie go w urządzenia do gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji
 • montaż nowoczesnej stacji uzdatniania wody
 • remont sal gimnastycznych oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego
 • Jednocześnie wykonano termomodernizację obiektu (wymiana stolarki okiennej, instalacji co, docieplenie ścian, wentylacja nawiewno – wywiewna całego obiektu z odzyskiem ciepła, montaż kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody i wstępnego przygotowania wody basenowej)

Obiekt został w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (dźwigi schodowe, aneks na wózki, adaptacja szatni i sanitariatów itd.) przez co zapewnia uprawianie sportu wszystkim grupom społecznym. Zastosowane rozwiązania techniczne przyczyniły się ponadto znacząco do wzrostu ochrony środowiska naturalnego. Dzięki przeprowadzonym modernizacjom zwiększyła się atrakcyjność miasta. Zmodernizowanie Domu Sportu przełożyło się na zapewnienie oferty atrakcyjnego spędzania wolnego czasu mieszkańcom nie tylko Radlina, ale i całego Podregionu Rybnicko-Jastrzębskiego (Dom Sportu jest jedynym tego typu ośrodkiem w Podregionie). Z obiektu korzystają przedstawiciele różnych grup społecznych (w tym osoby niepełnosprawne, dla których zwiększyła się możliwość rehabilitacji ruchowej). Obiekt jest również miejscem sportowych imprez wojewódzkich oraz krajowych. Modernizacja Centrum Miasta oraz DOMU SPORTU była realizowana w latach 2000 – 2005. Ostateczna wartość zadania wyniosła 12 mln zł Na realizację zadania uzyskano dotacje z następujących źródeł:

 • Program Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego
 • Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
 • EKOFUNDUSZ
 • WFOŚiGW.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 radlin_1.jpg radlin_2.jpg radlin_3.jpg radlin_4.jpg radlin_5.jpg radlin_6.jpg radlin_7.jpg radlin_8.jpg radlin_9.jpg radlin_10.jpg radlin_11.jpg radlin_12.jpg