Zadaszenie placu centralnego targowiska miejskiego

 ruda_1.jpg ruda_1.jpg

Tradycje kupieckie są od dawna zakorzenione w historii dzielnicy Wirek. Do dziś stanowi ona centrum handlowe miasta, na obszarze którego krzyżowały się główne szlaki handlowe Śląska. Teren przy ulicy Kupieckiej, który od dłuższego czasu zagospodarowany jest Targowiskiem Miejskim, posiada w swojej historii liczne tradycje związane głównie z handlową działalnością gminy żydowskiej obecnej w tym rejonie w XIX wieku. Obecnie targowisko skupia, zwłaszcza w czwartki, handlarzy z obszaru całego Województwa Śląskiego a nawet spoza niego. Zlokalizowane tam stałe stragany otaczają utwardzony plac centralny targowiska, na którym w dniach targowych odbywa się sprzedaż z samochodów ciężarowych i dostawczych. W dni wolne od handlu organizowane są na nim imprezy plenerowe i koncerty. Corocznie odbywają się tam główne obchody Dni Rudy Śląskiej. Ruchoma estrada stanowiąca scenę rozstawiana jest wówczas w północnej części placu. Pomyślność przedmiotowych imprez uzależniona była jednak często od warunków atmosferycznych. Wykonanie zadaszenia pozwoliło na swobodne planowanie imprez bez obawy o zadowolenie widzów i frekwencję. Ułatwiło również ochronę wystawionych w czasie handlu towarów. (Pod zadaszeniem sprzedawane są głównie meble). Poza handlem i imprezami plenerowymi pod zadaszeniem będą również prowadzone imprezy sportowe. Doświetlenie w połaci zadaszenia oraz zamontowane na nim oświetlenie pozwalają na korzystanie z obiektu niezależnie od pory dnia. Wielofunkcyjność obiektu rozszerza dodatkowo znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie ażurowy maszt z oświetlonymi nośnikami reklam wielkoformatowych. Aglomeracyjne znaczenie handlowe dzielnicy zostało uwzględnione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz projekcie planu miejscowego, zaś nowy obiekt swoją nowoczesną i ciekawą architekturą nadaje mu unikalny charakter. Wymiary obiektu: szerokość 41 m, długość 86 m, oraz wysokość słupa reklamowego – 39 m powodują, że jest on charakterystyczny i łatwo zauważalny w okolicy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 ruda_1.jpg ruda_2.jpg ruda_3.jpg ruda_4.jpg ruda_5.jpg ruda_6.jpg ruda_7.jpg ruda_8.jpg