Budowa pasażu handlowego

 mikolow_1.jpg mikolow_1.jpg

Podstawowym celem projektu było stworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta Mikołów, utrzymanie istniejących miejsc pracy oraz stworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, a także przywrócenie wartości społecznych, przestrzennych i estetycznych obszaru północnego ul. Stawowej w Mikołowie. Realizacja projektu zakładała wybudowanie kompleksu dwóch nowych budynków pasażu (N i S) oraz rewaloryzację istniejącego budynku przy ul. Stawowej 6A. Wszystkie budynki przeznaczone są do prowadzenia działalności handlowej. Budowa pasażu handlowego w dużej mierze przyczyniła się do polepszania warunków handlu na terenie targowiska miejskiego, który dotychczas odbywał się w prowizorycznych straganach, na terenie nieuporządkowanym. W ramach kompleksowej rewitalizacji zrealizowano:

 • odwodnienie terenu,
 • wybudowano kompleks budynków: segment N ( o powierzchni 156,48m2) oraz segment S
 • (o powierzchni 136,32m2)
 • wyremontowano budynek przy ul. Stawowej 6A (o powierzchni 116,7m2)
 • zbudowano powierzchnię placu
 • oświetlenie
 • elementy małej architektury.

Wykonana inwestycja stworzyła warunki rozwoju dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw z terenu miasta i regionu, a także przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta. Ponadto zadanie jest komplementarne z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie Mikołowa – rewitalizacją zabytkowego centrum miasta i terenów zielonych. Realizacja projektu była dofinansowana ze środków „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 mikolow_1.jpg mikolow_2.jpg mikolow_3.jpg mikolow_4.jpg mikolow_5.jpg mikolow_6.jpg mikolow_7.jpg mikolow_8.jpg mikolow_9.jpg