Plac Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej

 bedzin_1.jpg bedzin_1.jpg

Realizacja inwestycji pn. Plac Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej stanowi jeden z etapów „Kompleksowej przebudowy nawierzchni ul. Małachowskiego i części ul. Piłsudskiego”. Zostały wyemitowane obligacje komunalne na poczet wykonywanego zadania inwestycyjnego w kwocie 9000000 zł przez PKO BP SA


Biuro Architektoniczne „Taczewski” - Ewa i Tomasz Taczewscy; projekt sieci podziemnych: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. - proj. Bożena Jarosz
Konsorcjum firm Reprezentant - Zakład Robót Specjalistycznych Rafał Szostak

Obszar przebudowy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej (dawna nazwa Plac Dworcowy) wchodzi w zakres Programu Rewitalizacji Śródmieścia Będzina. Realizacja Projektu stanowi istotny jego element, gdzie osiągnięto niekwestionowane korzyści: - wydzielenie i uporządkowanie przestrzeni z jednoczesnym i jednoznacznym określeniem funkcji Placu - podwyższenie standardu głównej ulicy miasta - Małachowskiego pooprzez zastosowanie urozmaiconej nawierzchni i formy ich ułożeń z podkreśleniem zamknięcia układu Placu - zwiększenie atrakcyjności historycznej układu centrum miasta. Drogi, place, chodniki Nawierzchnie ulic i placów wykonano z kostki granitowej, kamienia polnego brukowca oraz mas bitumicznych. Z kolei do wykonania ciągów pieszych użyto płyt kamiennych granitowych, kostki granitowej i bazaltowej oraz kostki betonowej (kolor żółty). Krawężniki wykonano z granitu na ławie betonowej. Elementy „małej architektury” Centralnym elementem Placu jest podświetlana kolumnada w postaci żelbetonowych słupów okładanych płytami granitowymi. Stojak na rowery wykonany został z rur stalowych nierdzewnych. Ławki o bokach żelbetowych obłożone zostały płytami kamiennymi z granitu, sjenitu i wapnia zbitego, a siedziska wykonano z krążków drewnianych mocowanych do nierdzewnych elementów stalowych. Kosze na śmieci o konstrukcji monolitycznego betonu obłożono płytami granitowymi, a ich wkład wykonano ze stali nierdzewnej. Zbudowano również maszty z linami stalowymi umożliwiającymi podwieszenie reklam. Wykonano budkę telefoniczną (konstrukcja stal nierdzewna i szkło hartowane) według indywidualnego opracowania. Zbudowano fontannę o kolistym kształcie obłożoną płytami granitowymi wraz z podziemną komorą sterującą pracą fontanny. Obiekt posiada murki oporowe i schody wykonane z płyt granitowych. Oświetlenie zewnętrzne wykonano na słupach firmy SITEKO, oprawami typu KELHEIM i CITY LIGHTS PLUS, a kolumnadę podświetlono oprawami SPARKS DRIVE OVER (umieszczone w poziomie posadzek). Projektowaną zieleń zrealizowano w postaci krzewów, kwietników i trawników. Dodatkowo wykonano renowację chodnika wzdłuż ulicy Kościuszki na odcinku od ulicy Bema do ulicy Krasickiego wraz z nowym oświetleniem oraz fragmentu ulicy Modrzejowskiej. W trakcie realizacji inwestycji wymieniono w obszarze Placu sieć wodociągową, podziemną sieć kablową zasilającą nowoprojektowane punkty świetlne oraz dokonano renowacji kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 bedzin_1.jpg bedzin_2.jpg bedzin_3.jpg bedzin_4.jpg bedzin_5.jpg bedzin_6.jpg bedzin_7.jpg