Plac przed Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej

 gliwice_1.jpg gliwice_1.jpg

Celem opracowania było uzyskanie kameralnej przestrzeni „pomiędzy” już istniejącymi obiektami dydaktycznymi: Wydziałem Mechaniczno- Technologicznym, Wydziałem Mechaniczno- Energetycznym a nowopowstałym Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej. Realizacja tego zadania wymagała uporządkowania i przebudowy układu komunikacyjnego i sieciowego w rejonie wymienionych wydziałów. „Plac CEK-u” jest miejscem spotkań i zabaw studentów ze wszystkich wydziałów Politechniki. W ramach projektu wykonano zagospodarowanie całego kwartału Dzielnicy Akademickiej w rejonie ul. Konarskiego, a zrealizowany „Plac CEK-u ” jest pierwszym jego fragmentem.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 gliwice_1.jpg gliwice_2.jpg gliwice_3.jpg gliwice_4.jpg gliwice_5.jpg gliwice_6.jpg