Budowa gimnazjum wraz z halą sportową

 sosnicowice_1.jpg sosnicowice_1.jpg

Teren objęty opracowaniem \"Centrum Oświatowego w Sośnicowicach\" zlokalizowany jest na południowych obrzeżach Sośnicowic w Rejonie skrzyżowania ul. Smolnickiej z ul. Gliwicką obejmuje naturalną kotlinę, ograniczoną z jednej strony charakterystyczną zabudową mieszkalną miasta, z drugiej strony otwartą na okoliczne pola uprawne i kompleks leśny, który został zaadaptowany jako ogólnodostępny park dla mieszkańców miasta. Projekt obejmuje: obiekty kubaturowe (gimnazjum, hala sportowa) teren boiska sportowego amfiteatr drogę dojazdową i osiedlową ciągi piesze uzbrojenie terenu. Zaprojektowano obiekt Centrum Oświatowego w postaci czterech brył o zróżnicowanej funkcji, podkreślonej indywidualną architekturą. Budynki posiadają dwie i trzy kondygnacje, jeden jest częściowo podpiwniczony. Część budynków posiada dachy mansardowe kryte dachówką, a hala sportowa przekryta jest dachem kolebkowym pokrytym blachą panelową systemu Legato. Budynek gimnazjum zaprojektowano funkcjonalnie jako dwa połączone ze sobą obiekty. BUDYNEK GŁÓWNY Budynek \"główny\" dwu i trzy kondygnacyjny - reprezentacyjny z przestronnym holem. Punkt centralny holu stanowi otwarta atrialna przestrzeń z klatką schodową oraz przeszkloną windą, która łączy ze sobą poszczególne kondygnacje. Projekt przewiduje możliwość zwiększenia powierzchni holu o znajdującą się na osi budynku aulę poprzez rozsunięcie przeszklonej ściany. Usytuowanie w dalszym ciągu osi budynku świetlico-jadalni daje możliwość włączenia jej do holu. Rozwiązanie daje w efekcie możliwość stworzenia wieloprzestrzennego wnętrza, które może spełniać profesjonalne funkcje wystawiennicze. W strefie parteru projektuje się szatnie bezobsługowe (300 szafek) dla uczniów, a w strefie pietra gabinety dyrekcji, sekretariat, pokój nauczycielski oraz salę konferencyjną z zapleczem kuchennym a także bibliotekę z księgozbiorem. Strefę drugiego piętra zajmują gabinety lekarza i pedagoga szkolnego, pomieszczenie hobbistyczne oraz centralne atrium nakryte świetlikiem doświetlającym klatkę schodową. Budynek łączy się na poziomie I i II kondygnacji z halą sportową, a na poziomie I, II, III kondygnacji z budynkiem Dydaktycznym. Budynek \"główny\" jest w części podpiwniczony. W poziomie piwnic projektuje się zaplecze - pomieszczenia kuchni oraz pomieszczenia techniczne - kotłownię z magazynem oleju oraz pomieszczenie energetyczne BUDYNEK DYDAKTYCZNY Budynek dydaktyczny trzy kondygnacyjny - połączony bezpośrednio z budynkiem głównym zawiera 12 sal lekcyjnych z gabinetami, sanitarny dla uczniów, nauczycieli i osób niepełnosprawnych. Na poddaszu zaprojektowano salę komputerową i salę techniki. Budynek hali sportowej połączony bezpośrednio z budynkiem głównym zawiera w sobie pełnowymiarowe boisko olimpijskie. Dolną kondygnację stanowi: zespół szatniowo-sanitarny, pokój trenera, magazyny oraz przestronny hol z szatnia i kasą. Górną kondygnację stanowi: widownia z 35 miejscami siedzącymi, siłowni, dodatkowe boisko sportowe, sanitariaty ogólnodostępne oraz pomieszczenia pomocnicze. AMFITEATR Amfiteatr zaprojektowano na naturalnym spadku terenu, wpisując go tak aby powstała widownia (trybunki) znajdowała się na istniejącej skarpie. Widownię zaprojektowano jako trasy ziemne, umocowane murkami z cegły klinkierowej na fundamentach betonowych i podsypce piaskowej. Na murach umocowane ławki drewniane Powierzchnia w granicy opracowania: 7.0069 ha, w tym:

 • powierzchnia działki Centrum Oświatowego: (działka Centrum Oświatowego w granicy opracowania)
 • powierzchni dróg:0.5787 ha
 • powierzchnia zieleni: 3.9352 ha
 • powierzchnia parku ogólnodostępnego
 • Lz: 1.3621 ha2.

Bilans ? powierzchnia (działki Centrum Oświatowego): 1.7442 ha

 • powierzchnia zabudowy budynków: 0.2968 ha
 • powierzchnia dojazdów, parkingów: 0.2359 ha
 • powierzchnia utwardzona: 0.5464 ha
 • powierzchnia boiska sportowego: 0.0748 ha
 • powierzchnia amfiteatru: 0.0694 ha
 • powierzchnia zieleni: 0.6854 ha3.

Bilans dróg:

 • powierzchnia drogi osiedlowej: 0.2790 ha
 • powierzchnia drogi dojazdowej: 0.2997 ha (z zatoką dla ?gimbusów)
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 sosnicowice_1.jpg sosnicowice_2.jpg sosnicowice_3.jpg sosnicowice_4.jpg sosnicowice_5.jpg sosnicowice_6.jpg sosnicowice_7.jpg sosnicowice_8.jpg sosnicowice_9.jpg sosnicowice_10.jpg