Silesia City Center - centrum handlowo-rozrywkowe

 katowice_1.jpg katowice_1.jpg

PLAC SILESIA CITY CENTER Celem projektu placu przed Silesia City Center w Katowicach było stworzenie przestrzeni placu miejskiego. Dąb jako typowa, kiedyś wieś ulicowa z domami i polami ciągnącymi się prostopadle do drogi, później dzielnica miasta nie posiadał głównego placu - rynku, którymi po dzień dzisiejszy szczycą się Giszowiec czy Nikiszowiec. W tych dzielnicach tworzonych w pobliżu dawnych kopalń zaprojektowano strefy publiczne wypełniające funkcje życiowe mieszkańców. Jeszcze nie nazwany plac przed głównym wejściem do SCC jest odpowiedzią na potrzeby posiadania tego miejsca \"na wypicie dobrej kawy w dobrym - swojskim otoczeniu\". Lokalizację i formę placu zdeterminowały obiekty jeszcze nie zabytkowe, ale dające szansę historycznej identyfikacji miejsca. Budynek dawnej dyrekcji kopalni pełni funkcje biurowo administracyjne SCC, obok galeria sztuki, wielofunkcyjna przestrzeń sklepowo gastronomiczna z tarasami umożliwiającymi klientom obserwację ludzi przebywających na placu i poruszających się ciągiem pieszym równolegle do Drogowej Trasy Średnicowej. Stworzona przez projektantów przestrzeń oddana zostanie lokalnej społeczności. Jak na prawdziwym rynku jest dominanta - konstrukcja jednego z najstarszych szybów wydobywających węgiel nazwana od imienia biskupa wrocławskiego Jerzy - Georg. To punkt, który przez lata przyciągał wzrok Górnoślązaków informując ich czy kopalnia fedruje czy nie - koła są w ruchu lub stoją zawieszone w błękicie szarym od dymów huty naprzeciw. Dzisiaj dzieci będą miały szansę zobaczyć takie koło wyciągowe z bliska razem z innymi urządzeniami - świadkami pracy na kopalni. A w dawnej hali maszyny wyciągowej pierwotnie napędzanej silnikiem parowym potem elektrycznie, powstała rzymsko katolicka kaplica pod wezwaniem Świętej Barbary, czczonej przez wszystkich górników nie tylko tych \"czarnych\", ale także \"białych\". Wróci również na stare miejsce obraz patronki, przed którą modliło się wiele pokoleń górników zjeżdżających na dół.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 katowice_1.jpg katowice_2.jpg katowice_3.jpg katowice_4.jpg katowice_5.jpg katowice_6.jpg katowice_7.jpg katowice_8.jpg katowice_9.jpg katowice_10.jpg katowice_11.jpg katowice_12.jpg katowice_13.jpg katowice_14.jpg katowice_15.jpg katowice_16.jpg