Budynek mieszkalny apartamentowy z usługami i garażem - wejście w miejski \"Pasaż Europejski\"

 tychy_ttps_1.jpg tychy_ttps_1.jpg

Budynek stanowi element wejscia do miejskiego \"Pasażu Europejskiego\" osiedla \"Balbina\" - włączony został we wcześniejszą koncepcję urbanistyczną z lokowaniem usług w poziomie parteru. Stanowi lokalny \"znak przestrzenny\" ul.Budowlanych. Zrealizowano go w technologii tradycyjnej: kondygnacja garażu i parteru - beton wylewany, powyżej (mieszkania) ściany ceramiczne z bloczków Porotherm 44 cm, więźba dachowa - drewniana. Zaprojektowano wysokostandartowe mieszkania o powierzchniach 85-125 m2, z wentylacją bytową z odzyskiem ciepła, z czujkami pozarowymi w kuchniach, monitorowaniem kamerą pięter i fasad z oglądem przez portiera w poziomie wejścia do budynku. Projektowano elementy wnętrz - hallu parteru z dźwigiem osobowym, klatek schodowych do mieszkań. Ślusarka okien i drzwi - drewniana. Balkony od ul. Budowlanych zabezpieczono dodatkowo akustycznie i termicznie bezszprosowymi ściankami systemu \"Schüco/Lumon\". Miejsca postojowe samochodów mieszkańców: w garażu podziemnym, na placu ogrodzonym i czasowe miejsca wzdłuż ulicy Budowlanych (3mp./1 mieszkanie). Podstawowe dane liczbowe:

 • powierzchnia terenu opracowania = działka + przyległości Gminy - ok. 1 025 m2
 • powierzchnia zabudowy w poziomie garażu 521,5 m2
 • powierzchnia w poziomie parteru 305,9 m2
 • powierzchnia użytkowa 1 867 m2
 • kubatura 7 245 m2

Informacje uzupełniające: Realizacja budynku - ze środków własnych lokatorów (wspólnota mieszkaniowa) Prowadzenie realizacji - poprzez Inspektorów TTBS Tychy

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 tychy_ttps_1.jpg tychy_ttps_2.jpg tychy_ttps_3.jpg tychy_ttps_4.jpg tychy_ttps_5.jpg tychy_ttps_6.jpg tychy_ttps_7.jpg tychy_ttps_8.jpg