Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzyżowicach

 sosnowiec_1.jpg sosnowiec_1.jpg

Zadanie inwestycyjne obejmowało przebudowę skweru oraz dróg i chodników ograniczonych ulicami Dęblińską, Piłsudskiego, Sadową i Kołłątaja w Sosnowcu, z przeznaczeniem na ogólnodostępny, rekreacyjno-wypoczynkowy Plac Miejski. W zakres przebudowy wchodziło: zbudowanie poprawnego układu komunikacji kołowej i pieszej, wprowadzenie elementów małej architektury (ławki, kosze, murki, słupki dyskryminacyjne), oświetlenie placu, urządzenie placu rekreacyjnego dla dzieci oraz dokomponowanie zieleni niskiej. Główny kompozycyjny akcent Placu stanowi przelewowa Fontanna Miejska usytuowana w pobliżu ulicy Piłsudskiego. W dniu 21.11.2005r. odbyła się uroczystość nadania nazwy Plac imienia Konstantego Ćwierka skwerowi przy ul. Dęblińskiej z okazji jubileuszu 110 rocznicy urodzin Konstantego Ćwierka.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 sosnowiec_1.jpg sosnowiec_2.jpg sosnowiec_3.jpg sosnowiec_4.jpg sosnowiec_5.jpg sosnowiec_6.jpg sosnowiec_7.jpg sosnowiec_8.jpg