Centrum Innowacji i Transferu Technologii - adaptacja i rozbudowa dawnego budynku przedszkola w Gliwicach na potrzeby Politechniki Śląskiej

photo_335_2033.jpg photo_335_2033.jpg

Nieczynne ze względu na zły stan techniczny przedszkole, w wielokrotnie przebudowywanym budynku przy Wydziale Chemicznym, zostało przeznaczone na siedzibę instytucji i jednostek zajmujących się rozwojem przedsiębiorczości akademickiej w ramach działalności Politechniki Śląskiej.

Bezpośrednim celem projektu było wzmocnienie roli Politechniki Śląskiej w rozwoju przedsiębiorczości, aktywnym udziale w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki, tworzenia warunków rozwoju nowych firm innowacji i transferu technologii. W ramach zoptymalizowanego kosztowo projektu wykonano prace adaptacyjne istniejącego obiektu, dobudowę strefy wejściowej, sali konferencyjnej i zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia. Budynek otrzymał nową klatkę schodową i windę, zapewniającą pełną dostępność osobom niepełnosprawnym. Parter mieści sekretariat, kierownictwo i dwie salki szkoleniowe dla wszystkich podmiotów zlokalizowanych w obiekcie. Do korpusu dobudowana zostało audytorium z holem z aneksem szatniowym. Na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe, a na całkowicie przebudowanym poddaszu stanowiska przedsiębiorczości akademickiej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_335_2033.jpg photo_335_2034.jpg photo_335_2035.jpg photo_335_2036.jpg