Przestrzeń Publiczna zmienną jest

 Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS
W Muzeum Śląskim odbyła się Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna, w trakcie której zostały wręczone nagrody laureatom konkursów Architektura Roku i Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2019
Z okazji XX-lecia konkursu wręczono również nagrody specjalne w uznaniu za szczególne osiągnięcia, internauci także przyznali swoja nagrodę.

Uroczystą galę w imieniu marszałka Jakuba Chełstowskiego otworzył wicemarszałek Dariusz Starzycki - „Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna to prestiżowe wydarzenie, które budzi ogromne zainteresowanie i emocje. Idea tego konkursu integruje środowisko związane z przestrzenią publiczną. Dla Zarządu Województwa Śląskiego ważny jest fakt, że nagrodzone obiekty staja się architektonicznymi wizytówkami miast”. 

Uroczystości towarzyszyły panele tematyczne dotyczące przestrzeni publicznej, śląskiej architektury, idei konkursu NPPWŚ oraz współpracy, która nawiązała się z innymi regionami. W dyskusji udział wzięli znani architekci. 

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego to coroczny, otwarty konkurs pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, którego celem jest rozwój i zmiany jakościowe przestrzeni publicznej, wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, podnoszenie świadomości w zakresie kształtowania przestrzeni, a także promocja projektantów tworzących wysokiej jakości rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne. Konkurs organizowany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy z SARP O/Katowice oraz TUP O/Śląski. 

Jury Konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. arch. Krzysztofa Gasidło przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii przestrzeń publiczna:

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego

 • Zagospodarowanie terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego na potrzeby promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego - etap I w Jastrzębiu Zdroju.
  Projektant: Paweł Kuczyński – STUDIO PROJEKTOWE „ARCHITEKT”. Za stworzenie, a w zasadzie odbudowanie potencjału dawnego ośrodka wypoczynkowego, poprzez wykreowanie interesującej wielofunkcyjnej przestrzeni spotkań i rekreacji dobrze wpisanej w leśny pagórkowaty krajobraz, adresowanej do różnych grup społecznych. Rozwiązanie oczekiwane i akceptowane przez różne grupy wiekowe, co potwierdziła wizja lokalna. Z dużą nadzieją oczekujemy realizacji II etapu.
 • Zagospodarowanie lokalnego rynku w Rudzie Śląskiej – Orzegowie.
  Projektant: Pracownia Projektowa arch. Jacek Leśko. Za eleganckie, skromne i pełne szacunku dla otaczającej historycznej i zabytkowej zabudowy uporządkowanie zaniedbanego terenu, wprowadzenie funkcji rekreacyjnej – dające lokalny centrotwórczy zalążek w trudnej społecznie i gospodarczo dzielnicy miasta.

Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego

 • Zagospodarowanie części Jaworznickich Plant z wodnym placem zabaw
  Projektant: RS+ Robert Skitek. Za konsekwentną rewitalizację terenów poprzemysłowych w postaci zielonych plant stanowiących uzupełnienie prywatnej komercyjnej zabudowy o zieloną infrastrukturę społeczną. Za wprowadzenie z dużym rozmachem nowej atrakcji w ten rozwijający się zielony ciąg miasta.

W kategorii obiekt użyteczności publicznej:

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego:

 • Stacja Biblioteka - rewitalizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej - Chebziu.
  Projektant: Pracownia Autorska Architektoniczna Krzysztof Kulik. Za odważną próbę rewitalizacji zabytkowego budynku dworca kolejowego poprzez nałożenie funkcji biblioteki, które stwarza szansę rewitalizacji społecznej i kulturalnej dla lokalnej społeczności. Za udane połączenie funkcji ze stacją kolejową również w detalu architektonicznym.
 • Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11
  Projektant: Pracownia Projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz. Za stworzenie wielopokoleniowego miejsca spotkań mieszkańców. Miejsca które pobudza do interpretowania przestrzeni, również wokół budynku, do aktywności społecznej, kulturalnej, a nawet fizycznej. Za udane wykorzystanie budynku, za uszanowanie i eleganckie wzbogacenie jego architektury, skromnymi środkami wyrazu pomimo zasadniczej przebudowy i modernizacji, wpisujące się w kierunek „reuse” – ponownego użycia - strategii zrównoważonego rozwoju. Przykłady takiego działania już dwukrotnie zostały nagrodzone europejską nagrodą architektoniczną im. Miesa van der Rohe. Nazwa przedsięwzięcia niestety nie odzwierciedla jego skali ani znaczenia.

Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego:

 • Budowa żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku, przy ul. Orzepowickiej, w dzielnicy Maroko-Nowiny.
  Projektant: SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY – Grzegorz Siergiej. Za prostą i czytelną, współczesną dyspozycję przestrzenną i funkcjonalną oraz uzyskanie klimatu obiektu i jego wnętrz adekwatnych do wyobraźni dziecka. Za stworzenie obiektu, który poprzez swoją funkcję i wykorzystane środki wyrazu, „edukuje” wiele pokoleń już od najmłodszych lat.

Nagrodę Internautów

 • Termomodernizację budynku Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11
  Projektant: Pracownia Projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz 

Nagrodę specjalną Marszałka Województwa Śląskiego przyznaną z okazji xx-lecia konkursu najlepsza przestrzeń publiczna województwa śląskiego w uznaniu za szczególne osiągnięcia otrzymali:

 • mgr. inż. arch. Juranda Jareckiego - wybitnego architekta, przedstawiciela modernizmu, którego projekty architektoniczne wpłynęły na obecny kształt urbanistyczny Katowic i stanowią jedne z najbardziej rozpoznawalnych ikon funkcjonalizmu w Polsce.
 • mgr Igi Herok-Turskiej - inicjatorki projektu Twórcy Śląskiej Architektury oraz Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej, której działania wykraczają daleko poza ramy Biblioteki Śląskiej w kierunku popularyzacji olbrzymiej spuścizny śląskiej szkoły architektury i urbanistyki.
 • prof. dr hab. Ewy Chojeckiej - wybitnej historyk sztuki, autorki wielu cennych prac naukowych, inicjatorki pionierskich badań w zakresie architektury i sztuki górnośląskiej XIX i XX wieku, założycielki Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, którym kierowała przez wiele lat, współinicjatorki restytucji przedwojennego Muzeum Śląskiego.
 • prof. dr hab. inż. arch. Zbigniewa Kamińskiego - architekta i urbanisty, doradcy i konsultanta ds. zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego, pomysłodawcy konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego.
 • mgr Alicji Knast - dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach, której działania wykraczają daleko poza ramy Muzeum Śląskiego w kierunku przestrzeni publicznej, partycypacji i aktywizacji społecznej, inicjatorki ważnej dyskusji o przestrzeni na gruncie polityki przestrzennej i wyzwań z niej wynikających.
 • mgr Anny Dudzińskiej - wybitnej dziennikarki radiowej, publicystki, której cykle audycji i publikacje poświęcone najlepszym rozwiązaniom architektonicznym, osiągając zasięg ogólnopolski, przyczyniają się do popularyzacji śląskiej architektury.

Konkurs Architektura Roku Województwa

 • Nagrodę w kategorii OBIEKT przyznano budynkowi Unikato zaprojektowanego przez KWK Promes, jako że dobrze się wpisuje w tkankę miejską Katowic i stanowi ciekawe, narożne zakończenie kwartału zabudowy śródmiejskiej. Za pomocą prostych elementów – charakterystycznych balkonów oraz jednolitej kolorystyki elewacji (kolor czarny), z zaakcentowaniem cokołu budynku za pomocą srebrnych płyt stalowych, uzyskano atrakcyjny obiekt. Bardzo dobrze zaprojektowano strefę wejścia do budynku z wydzieleniem mini podwórka.
 • Wyróżnienie w kategorii OBIEKT przyznano budynkom apartamentowym przy ul. Złotej w Katowicach autorstwa Krzysztofa Zalewskiego, Adama Gila i Pawła Zalewskiego, które nawiązują swą formą i sposobem kształtowania elewacji do pobliskiego modernistycznego Osiedla Tysiąclecia. Jest to elegancka architektura z elewacjami w kolorze białym, z charakterystycznym i intrygującym zastosowaniem kształtek szklanych w niektórych otworach okiennych. Architekci w sposób nieszablonowy myśleli o świetle w budynku, co pokazuje np. sposób doświetlenia kuchni w apartamencie pokazowym.
 • Nagrodę w kategorii Dzieło Eksportowe Śląskich Architektów przyznano Szpitalowi psychiatrycznemu w St. Urban autorstwa Ewy Janik i Błażeja Janika M.O.C. Architekci za czytelną i powściągliwą formę szanująca i uzupełniająca kontekst urbanistyczny, klarowny układ struktury budynku oparty na dwóch kwadratach nawiązujący w ten sposób do sąsiedniej zabudowy, właściwe rozwiązania materiałowe oraz elegancko rozwiązany detal.
 • Nagrodę w kategorii Dom Jednorodzinny przyznano Domowi na łące autorstwa Kamila Cierpioła za lapidarną czarną bryłę ciętą ręką mistrza. Prostotę i funkcjonalność wnętrz. Sugestywne wrażenie optymalnych rozwiązań.
 • Wyróżnienie w kategorii Dom Jednorodzinny przyznano Leśnemu domowi autorstwa Jakuba Cieślika, Kamila Cierpioła, Piotra Drewniaka i Marka Laskowskiego za ciekawe ukształtowanie formy zewnętrznej i narastanie energi wewnętrznej zwiedzającego prowadzące poprzez korytarz z naprowadzeniem na widok zewnętrzny aż do salonu o skośnie wzrastającej podwójnej wysokości ze wspaniałym dwukondygnacyjnym oknem na ogród. Obłożenie budynku deską modrzewiową w trzech rodzajach szerokości tworzy dodatkowy artystyczny układ.
 • Nagrodę w kategorii Wnętrze przyznano projektowi wnętrza obiektu sportowego w Zabrzu „reShape – centrum sportu i rekreacji” autorstwa Adama Radzimskiego za funkcjonalną, przemyślaną i konsekwentnie zrealizowaną przestrzeń. Intrygujący estetycznie zespół saun w kontraście do całości. Wzornictwo i detal na najwyższym poziomie.
 • Wyróżnienie w kategorii Wnętrze przyznano projektowi biura w Sosnowcu autorstwa Mateusza Górnika i Magdaleny Górnik za konsekwentne użycie i zestawienie materiałów – lakierowanej płyty OSB oraz czerni. Uwagę zwróciło dobre pozycjonowanie poznania miejsca z możliwością wglądu poprzez przegrody. Realizując awangardowe wnętrze w zwykłym biurowcu autorzy uzyskali efekt zaskoczenia i udowodnili, że nawet w tzw “zwykłych” miejscach mozna realizować własną koncepcje dobrego dizajnu.
 • Nagrodę w kategorii Młody Twórca dla M.O.C. Architekci przyznano za wysoki poziom prezentowanych projektów i pierwszych realizacji, świadczący o dużej dojrzałości twórczej autorów. Ważne podkreślenia są również liczne sukcesy w konkursach architektonicznych, w których w nieskrępowany sposób prezentują swoje podejście do zastanego problemu.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna / fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2019 - folder [PDF 3,3MB]