Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2018

 Siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Lista nagrodzonych projektów w 19 edycji konkursu

Na 19 edycję konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna wpłynęło 27 realizacji zlokalizowanych na terenie 18 gmin, 3 zgłoszenia nie spełniały warunków formalnych konkursu i nie zostały zakwalifikowane do dalszej oceny oraz prezentacji na stronie internetowej.

Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego jury przyznało siedzibie Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (projektanci: BASS Jordi Badia SLP ( Sp. z o.o.), Grupa 5 Architekci Sp. z o. o. Mikołaj Kadłubowki, Rafał Zelent, Krzysztof Mycielski, Małeccy biuro projektowe, Wojciech Małecki, Joanna Małecka).

Nagrodę przyznano za twórczy wkład w rewitalizację śródmieścia Katowic, przeprowadzony z szacunkiem dla zastanego dziedzictwa tej części miasta, za zachowanie „śląskich klimatów”, czyli za współistnienie i połączenie tradycji lokalnego budowania z nowoczesnymi światowymi standardami projektowania architektonicznego, a także za ujmującą prostotę i elegancję architektonicznych środków wyrazu.

Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego przyznano rewitalizacji zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach (projektanci: P.A. Nova S.A., Euroartis Pracownia Projektowo-Badawcza).

Wyróżnienie przyznano za promocję śląskiego dziedzictwa industrialnego poprzez kontynuację działań rewitalizacyjnych dotyczących historycznej architektury poprzemysłowej oraz za twórcze współistnienie ze współczesną zabudową Muzeum Śląskiego.

W plebiscycie publiczności trwającym od 1 do 31 lipca br. za najciekawszą realizację internauci uznali Rewitalizację kompleksu wypoczynkowego Stawiki w Sosnowcu (projektanci: Ryszard Tojka, PW ETA Sp. z o.o.), przyznając jej 2962 punktów, tym samym realizacja ta otrzymała Nagrodę Internautów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Rewitalizacja kompleksu wypoczynkowego Stawiki w Sosnowcu Rewitalizacja kompleksu wypoczynkowego Stawiki w Sosnowcu Rewitalizacja kompleksu wypoczynkowego Stawiki w Sosnowcu Rewitalizacja kompleksu wypoczynkowego Stawiki w Sosnowcu Rewitalizacja kompleksu wypoczynkowego Stawiki w Sosnowcu Rewitalizacji zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni w Muzeum Śląskim w Katowicach Rewitalizacji zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni w Muzeum Śląskim w Katowicach Rewitalizacji zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni w Muzeum Śląskim w Katowicach Rewitalizacji zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni w Muzeum Śląskim w Katowicach Rewitalizacji zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni w Muzeum Śląskim w Katowicach Rewitalizacji zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni w Muzeum Śląskim w Katowicach Rewitalizacja kompleksu wypoczynkowego Stawiki w Sosnowcu