Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2013

 Szyb Prezydent w Chorzowie Szyb Prezydent w Chorzowie
Lista nagrodzonych projektów w 14 edycji konkursu

Przestrzeń publiczna

Wyróżnienia:

 • Będzińska Strefa Aktywności Rodzinnej
 • Park Etnograficzny Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu

Zrewitalizowana przestrzeń publiczna

Nagroda Marszałka

 • Rewitalizacja przyrodniczo - krajobrazowa otoczenia wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie

Wyróżnienie:

 • SportPark - Park Sportowy w Cieszynie

Obiekt użyteczności publicznej

Nagroda Marszałka

 • Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Wyróżnienia:

 • Zespół obiektów sportowych „Bażantowo Sport" w Katowicach
 • AQUADROM - pływacki kompleks sportowo - rekreacyjny w Rudzie Śląskiej

Zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej

Przyznano dwie Nagrody Marszałka:

 • Projekt Modernizacji budynku po dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zabrzu
 • Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w Siemianowicach Śląskich

Wyróżnienie:

 • Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu

Ponadto Jury postanowiło (poza wymienionymi kategoriami) przyznać wyróżnienie specjalne dla realizacji:

 • „Dom opieki społecznej całodobowej dla osób starszych" w Bielsku - Białej

Nagroda internautów

 • Rozbudowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach