Gdzie przestrzeń jest najlepsza

W tegorocznym konkursie nagrodzono otoczenie szybu Prezydent oraz Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, a także Modernizację dawnej dyrekcji Huty Zabrze i Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w Siemianowicach Śląskich

„Z roku na rok wybór najlepszych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych jest coraz trudniejszy, poprzeczka jest ustawiana coraz wyżej. Dzięki wysiłkowi architektów województwo jest piękniejsze, miejsca bardziej funkcjonalne. Tutaj chce się żyć"- podsumowała konkurs Aleksandra Gajewska, wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Na tegoroczną - 14 edycję konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego wpłynęło 36 zgłoszeń z 27 gmin. Nagrody przyznano w kategoriach:

Przestrzeń publiczna

Nagroda Marszałka - nie przyznano

Wyróżnienia:

 • Będzińska Strefa Aktywności Rodzinnej - nowoczesny plac zabaw, siłownia pod gołym niebem, miasteczko ruchu drogowego, skatepark, boiska do piłki siatkowej, lodowisko
  Za pomysłowo i niewielkim kosztem pozyskane nowe tereny zieleni, rekreacji i różnych aktywności sportowych dla mieszkańców Będzina.
 • Park Etnograficzny Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu
  Za skuteczną próbę ocalenia autentycznych wartości regionu Ziemi Żywieckiej

Zrewitalizowana przestrzeń publiczna

Nagroda Marszałka

 • Rewitalizacja przyrodniczo - krajobrazowa otoczenia wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie
  Jako udany przykład rewitalizacji terenu poprzemysłowego w obszarze śródmieścia Chorzowa, na atrakcyjne miejsce rekreacyjne, z wykorzystaniem zabytkowej wieży wyciągowej, jako dominanty przy właściwym rozwiązaniu detali i zieleni.

Wyróżnienie:

 • SportPark - Park Sportowy w Cieszynie
  Jako efekt współpracy w ramach projektu transgranicznego „Ogród dwóch brzegów". Za właściwe wykorzystanie potencjału terenów leżących wzdłuż Olzy, z korzyścią dla mieszkańców zarówno polskiego, jak i czeskiego Cieszyna.

Obiekt użyteczności publicznej

Nagroda Marszałka

 • Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.
  Za świetnie zaprojektowany i zrealizowany kompleks nowoczesnych laboratoriów z salami wykładowymi oraz standardy przestrzenne, estetyczne i technologiczne na europejskim poziomie.

Wyróżnienia:

 • Zespół obiektów sportowych „Bażantowo Sport" w Katowicach
  Jako udany przykład dzielnicowego centrum sportu i rekreacji, połączonego z usługą hotelarską, charakteryzujący się trafioną architekturą, powściągliwym detalem, eleganckimi wnętrzami.
 • AQUADROM - pływacki kompleks sportowo - rekreacyjny w Rudzie Śląskiej
  Za kolejny w naszej aglomeracji kryty basen pływacki, z bogatym zespołem atrakcji wodnych. Poprawną architekturą z dobrze rozwiązaną funkcją.

Zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej

Przyznano dwie Nagrody Marszałka:

 • Projekt Modernizacji budynku po dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zabrzu
  Za bardzo interesujący przykład wykorzystania potencjału zabytkowego obiektu Donnersmarcków na potrzeby administracji samorządowej Miasta Zabrze, a także za przeprowadzenie realizacji obiektu od projektu po prace wykończeniowe profesjonalnie i z dużą starannością.
 • Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w Siemianowicach Śląskich
  Za świetnie przeprowadzoną adaptację pokopalnianego budynku maszyny wyciągowej i wieży kopalni Michał, trafne decyzje projektowe od zbudowania programu, poprzez ułożenie funkcji, aż po detal architektoniczny oraz konsekwentne działanie Inwestora, Projektantów i Wykonawcy, które dało w efekcie nowy jakościowo obiekt będący w pełni tego znaczenia Siemianowickim Centrum Kultury

Wyróżnienie:

 • Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu
  Za konsekwentnie i z sukcesem przeprowadzoną rewitalizację z częściową rekonstrukcją zamku, która dała mieszkańcom Raciborza kultowe miejsce spotkań i najważniejszych wydarzeń kulturalnych, przywracając do nowego życia zabytek o piastowskich korzeniach

Ponadto Jury postanowiło (poza wymienionymi kategoriami) przyznać wyróżnienie specjalne dla realizacji:

 • „Dom opieki społecznej całodobowej dla osób starszych" w Bielsku - Białej
  Za osobiste zaangażowanie i działania prospołeczne inwestora, projektanta i zarządcy na rzecz stworzenia wyjątkowej przestrzeni publicznej przeciwdziałającej zjawisku wykluczenia społecznego osób starszych i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

W plebiscycie publiczności trwającym od 1 do 31 sierpnia br., niezależnie od werdyktu Jury, nagrodę przyznali także internauci. Najwięcej głosów (2 930) i nagrodę internautów otrzymała realizacja „Rozbudowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach".

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Linki do stron zewnętrznych
Zgłoszenia na tegoroczną edycję konkursu