Docenić przestrzeń

fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Rozstrzygnięto tegoroczną, XIII edycję konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego". Zwycięzców wyłoniono spośród 43 realizacji w 28 gminach

„Na samorządzie województwa spoczywa obowiązek kształtowania przestrzeni, której wysoka jakość przekłada się nie tylko na wizerunek regionu, ale przede wszystkim na jakość życia mieszkańców. Dzięki takim przedsięwzięciom w naszym województwie po prostu chce się mieszkać i mieszka się coraz lepiej" - podkreśliła Aleksandra Gajewska-Przydryga, Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w czterech kategoriach. Zgodnie z werdyktem jury, które obradowało pod przewodnictwem Pani Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego przyznano:

 • przestrzeń publiczna - nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł i wyróżnienie honorowe,
 • zrewitalizowana przestrzeń publiczna - nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł i wyróżnienie honorowe,
 • obiekt użyteczności publicznej - nie przyznano nagrody pieniężnej, przyznano 2 honorowe wyróżnienia,
 • zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej - 2 nagrody pieniężne w wysokości 2 x 15 000 zł i honorowe wyróżnienie.

Nagrodę Marszałka w kategorii przestrzeń publiczna zdobyła realizacja pod nazwą Rewitalizacja „Stawu Rzęsa" w Siemianowicach Śląskich. Najlepiej zrewitalizowaną przestrzenią publiczną okazała się Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.

Inwestorem realizacji, które uzyskały dwie równorzędne Nagrody Marszałka w kategorii zrewitalizowany obiekt użyteczności, jest w tym roku Politechnika Śląska w Gliwicach. Nagrody trafiają do projektantów Adaptacji stołówki akademickiej przy ul. Pszczyńskiej 85 w Gliwicach na Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko" oraz Przebudowy Studenckiego Domu Kultury na potrzeby Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Wyróżnienia Marszałka w kategoriach przestrzeń publiczna i zrewitalizowana przestrzeń publiczna otrzymały realizacje:

 • Wodny plac zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Paprocany" w Tychach,
 • Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu centrum miasta Szczyrk.

Dwa równorzędne wyróżnienia Marszałka w kategorii obiekt użyteczności publicznej przyznano projektom:

 • Modernizacja, nadbudowa i rozbudowa obiektu hali widowiskowo-sportowej łącznie z zapleczem /część stara i nowa/, uzbrojeniem, parkingiem i placami w Jastrzębiu-Zdroju.
 • Budowa krytej pływalni „Neptun" w Gliwicach-Sośnicy.

Natomiast wyróżnienie Marszałka w kategorii zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej zdobyła Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej WKU w Zabrzu na potrzeby Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Nagrody zwycięzcom i przedstawicielom władz samorządowych wręczyła wicemarszałek Aleksandra Gajewska-Przydryga.

Swojego faworyta wskazali również internauci, którzy oddali ponad 6 tys. głosów, przyznając Nagrodę Internautów realizacji Wodny plac zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Paprocany" w Tychach.

Celem konkursu jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Bardzo istotna jest promocja realizacji architektoniczno-urbanistycznych, przeciwdziałanie degradacji i podnoszenie świadomości w zakresie kształtowania przestrzeni.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak