Znamy najlepsze przestrzenie 2010

Wręczono nagrody w konkursie „Najlepsza przestrzeń publiczna województwa śląskiego"

„Przestrzeń publiczna to coś co nas otacza, oddziałuje na nas i pozwala odczuć, że żyjemy w lepszym otoczeniu. To dobry klimat i miejsce, gdzie powinniśmy spędzać czas. To powinno być miejsce pozytywnej energii. Kształtowanie przestrzeni publicznej to obowiązek samorządu. Jej wysoka jakość przyczynia się do gospodarczego i społecznego rozwoju oraz do kreowania pozytywnego wizerunku regionu" - powiedział podczas otwarcia uroczystości marszałek Bogusław Śmigielski.

Na tegoroczną - XI już edycję konkursu - wpłynęły 23 zgłoszenia z 16 gmin, które oceniała komisja konkursowa złożona z członków Wojewódzkiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

Nagrodę Marszałka Województwa Ślaskiego w kategorii Urbanistyka przyznano realizacji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy Radiostacji Gliwickiej" zaprojektowanej przez Ewę Przybył. Nagrodę przyznano za udostępnienie w formie przestrzeni publicznej założenia o wartości historycznej, za zdyscyplinowaną i czytelną kompozycję, za wyważone i szlachetne środki wyrazu odpowiednie do skali i charakteru założenia, za poszanowanie i poszerzenie przekazu historycznych treści i powagi miejsca.

W kategorii Architektura - Nagrodę Marszałka przyznano Budynkowi Sądu Okręgowego w Katowicach autorstwa ARCHISTUDIO Studniarek+Pilinkiewicz.

Nagrodę przyznano za wysoki poziom architektoniczny obiektu, za logiczne i konsekwentne rozwiązania formalne i materiałowe, adekwatne do funkcji obiektu, za nowatorskie podejście do tradycyjnych założeń architektury monumentalnej i wyznaczenie nowego kierunku w architekturze obiektów wymiaru sprawiedliwości.

W kategorii Rewitalizacja - Nagrodą Marszałka uhonorowana została „Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie" autorstwa Pracowni architektonicznej S.C. „Campo" oraz Ewy Lazar.

Nagrodę przyznano za wykreowanie powszechnie akceptowanego miejsca korzystania z różnych form kultury, cieszącego się dużą popularnością wśród lokalnej społeczności; za bezpretensjonalne i proste rozwiązania odpowiednie do skali i charakteru miejsca.

Jury konkursu przyznało również honorowe wyróżnienia:

W kategorii Urbanistyka Wyróżniono Plac Wolności wraz ze schodami w kierunku Rybnickiego Centrum Kultury, pasażem w kierunku Rynku oraz wkomponowaną w teren galerią handlową Focus w Rybniku autorstwa Pracowni Topproject.

Wyróżnienie przyznano za twórcze, konsekwentne i wzorcowe budowanie w ciągu ostatnich lat systemu przestrzeni publicznych w śródmieściu miasta Rybnika.

Wyróżnienie w kategorii Architektura przyznano Krytej pływalni „Olimpijczyk" w Gliwicach zaprojektowanej przez Grzegorza Sowińskiego.

Wyróżnienie przyznano za bezpretensjonalną i powściągliwą formę architektoniczną wzorcowego w skali regionu obiektu o wysokich walorach funkcjonalnych i technicznych. Za wykreowanie miejsca pełnego dobrej energii, poprawiającego kondycję i samopoczucie nawet bez konieczności wchodzenia do wody.

Wyróżnienie w kategorii Rewitalizacja otrzymała Przebudowa kina „Świt" w Czechowicach-Dziedzicach autorstwa Stanisława Niemczyka z zespołem.

Wyróżnienie przyznano za profesjonalne i wnikliwe podejście do rewitalizacji obiektu oraz za wysoką kulturę projektowania i wykonania.

22 zgłoszenia spełniające warunki formalne zostały także zaprezentowane na stronie internetowej Województwa Śląskiego. Każdy odwiedzający stronę miał możliwość wyrażenia swojego zdania w ramach głosowania internautów, przyznając punkty trzem wybranym inwestycjom. W głosowaniu wzięło udział ponad 4000 osób, które za najciekawszą propozycję uznały Modernizację Placu Baczyńskiego w Tychach autorstwa Wojciecha Klasy z zespołem. Realizacja ta otrzymała 3 693 punkty i Nagrodę Internautów.

Podczas uroczystości rozdano także nagrody w konkursie Architektura Roku Województwa Śląskiego 2010, organizowanym przez Stowarzyszenie Architektów Oddział w Katowicach. Jest to największy przegląd współczesnych osiągnięć w tej dziedzinie w województwie.

Konkurs „Najlepsza Przestrzeń Publiczna" organizowany co roku przez Zarząd Województwa Śląskiego promuje najlepsze rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne zrealizowane w naszym regionie w ubiegłym roku kalendarzowym.

Współorganizatorem konkursu jest katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich i Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie