Historia konkursu

Zarząd Województwa Śląskiego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice już od 2000 roku organizuje coroczny konkurs pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego - „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” promujący wysokiej jakości przestrzenie publiczne sprzyjające tworzeniu naszego otoczenia piękniejszym, a województwo śląskie bardziej konkurencyjnym.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do gmin i powiatów prowadzących zrównoważoną politykę przestrzenną oraz do inwestorów i projektantów uczestniczących w procesie realizacji tej polityki.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbywa się w ramach Śląskich Dni Architektury.

2000

Pierwsza edycja konkursu w 2000r. nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Zbyt mała ilość zgłoszonych prac, które dodatkowo nie spełniały warunków konkursu, nie pozwoliła na wyłonienie spośród nich laureata.

2001

Druga edycja konkursu choć nadal daleka od założonego ideowego przesłania - stanowiła znaczące wydarzenie i przyniosła pozytywne efekty.

Jury konkursowe dwie równorzędne Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego przyznało pracom: KRZYŻ MILENIJNY w PIEKARACH ŚLĄSKICH i PLAC BOLESŁAWA CHROBREGO w KATOWICCH. Dwa równorzędne Wyróżnienia otrzymały: PARK ZDROJOWY „ZAWODZIE" UZDROWISKO w USTRONIU oraz PROJEKT CAŁOROCZNEGO CENTRUM NARCIARSTWA w SOSNOWCU.

2002

Po raz pierwszy na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego wszyscy zainteresowani problematyką przestrzeni publicznych mieli możliwość aktywnego udziału w ocenie prac konkursowych. Projekty, na które została oddana największa ilość głosów zostały zakwalifikowane do drugiego etapu trzeciej edycji konkursu. Grand Prix otrzymała praca: PRZEBUDOWA CENTRUM SOSNOWCA, a Wyróżnienie - praca pn.: ZAGOSPODAROWANIE PARKU CHOPINA w Gliwicach.

2003

Na IV. edycję konkursu wpłynęło 14 prac, które zostały zaprezentowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. W pierwszym etapie konkursu dokonano wstępnej oceny prac na podstawie głosowania internautów. Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego otrzymała realizacja pn.: CMENTARZ KOMUNALNY w CZĘSTOCHOWIE, a Wyróżnienie przyznano REWITALIZACJI CENTRUM MIKOŁOWA.

2004

Do V. już edycji konkursu zgłoszono 15 prac. Prace te zgodnie z formułą konkursu zostały umieszczone w Internecie, gdzie wszyscy mogli na nie głosować. Jury wyłoniło zwycięzców konkursu, przyznając Nagrodę Marszałka ZESPOŁOWI SZKÓŁ WYŻSZYCH w RYBNIKU, a Wyróżnienie WALORYZACJI PARKU PLANTY w MIKOŁOWIE.

2005

W VI. edycji konkursu zgłoszono 13 prac. Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego jury przyznało realizacji ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w CIESZYNIE. Wyróżnienie przyznano realizacji KOMPLEKS MUZEALNY w TYCHACH - MUZEUM PIWOWARSTWA - MUZEUM MIEJSKIE.

W 2005 roku po raz pierwszy, na podstawie głosowania w Internecie, przyznano Nagrodę Internautów. Zdobyła ją realizacja pn.: KOMPLEKS DYDAKTYCZNO SPORTOWO KULTURALNY w CENTRUM BORONOWA.

2006

VII edycja konkursu - spośród 15 realizacji, które wpłynęły na konkurs, na posiedzeniu WKUA jury konkursu przyznało Nagrodę Marszałka realizacji pn.: PRZEBUDOWA PLACU MIKOŁAJA KOPERNIKA w LUBLIŃCU. Wyróżnienie otrzymała realizacja: SILESIA CITY CENTER - CENTRUM HANDLOWO-ROZRYWKOWE w KATOWICACH.

Najpopularniejszą realizacją wśród głosujących, którzy przez miesiąc mogli oddawać swoje głosy na realizacje prezentowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, została MODERNIZACJA CENTRUM I DOMU SPORTU w RADLINIE, która otrzymała Nagrodę Internautów.

2007

VIII edycja - zmieniono formułę konkursu i po raz pierwszy przyznano Nagrodę Marszałka w dwóch kategoriach - urbanistyka (przestrzenie publiczne) i architektura (obiekty architektoniczne użyteczności publicznej).

Na konkurs zgłoszono 35 realizacji. Nagrodę Marszałka w dziedzinie urbanistyka przyznano realizacji pn.: REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ PŁYTY RYNKU W TOSZKU, natomiast w dziedzinie architektura Nagrodę Marszałka przyznano HALI SPORTOWEJ WRAZ Z TERENAMI SPORTOWO-REKREACYJNYMI W BIERUNIU.

Także w tym roku zgłoszone do konkursu realizacje zostały zamieszczone na stronie internetowej województwa, a najpopularniejszą wśród głosujących realizacją, która otrzymała Nagrodę Internautów została BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IMIELINIE.

2008

IX. edycja - wpłynęło 27 prac z 20 gmin. Nagrodę Marszałka przyznano w trzech kategoriach- urbanistyka (przestrzenie publiczne), architektura (obiekty architektoniczne użyteczności publicznej) i modernizacja (przebudowa, rozbudowa, adaptacja, renowacja lub restauracja obiektu użyteczności publicznej/przestrzeni publicznej).

Nagrodę Marszałka w dziedzinie urbanistyka otrzymała realizacja pn.: REWITALIZACJA ZESPOŁU AKWENÓW POPRZEMYSŁOWYCH AMELUNG W CHORZOWIE.

W dziedzinie architektura Nagroda Marszałka została przyznana realizacji pn.: CENTRALA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAWORZNIE, natomiast w dziedzinie modernizacja Nagrodą Marszałka została uhonorowana realizacja: CENTRUM NAUKI I EDUKACJI MUZYCZNEJ SYMFONIA W KATOWICACH.

W głosowaniu internetowym zwyciężyła CENTRALA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAWORZNIE, która otrzymała Nagrodę Internautów.

2009

X. edycja - wpłynęły 23 zgłoszenia z 18 gmin. Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w kategorii urbanistyka otrzymała realizacja pn.: POKAZOWA ZAGRODA ŻUBRÓW W ZABYTKOWYM PARKU PSZCZYŃSKIM W PSZCZYNIE. W kategorii architektura Nagroda została przyznana realizacji pn.: STRAŻNICA W KATOWICACH-SZOPIENICACH, natomiast w kategorii modernizacja - realizacji pn.: TEATR ROZRYWKI WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W CHORZOWIE.

Jury konkursu postanowiło także przyznać HONOROWE WYRÓŻNIENIA, które otrzymała realizacja pn.: RENOWACJA ZIELEŃCA ORAZ TERENÓW WOKÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W ZABRZU w kategorii urbanistyka oraz realizacja pn.: CENTRUM DYDAKTYCZNO-NAUKOWE NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W SOSNOWCU w kategorii architektura.

Nagrodę Internautów zdobył ZESPÓŁ BUDYNKÓW MAGAZYNOWO BIUROWYCH „CANEA" W CIESZYNIE, który w głosowaniu internetowym otrzymał najwięcej - 5912 punktów.

2010

XI edycja - wpłynęły 23 zgłoszenia z 16 gmin. Nagrodę Marszałka w kategorii urbanistyka przyznano realizacji pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY RADIOSTACJI GLIWICKIEJ, w kategorii architektura - Nagrodę Marszałka przyznano BUDYNKOWI SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH, w kategorii rewitalizacja - Nagrodą Marszałka uhonorowana została ADAPTACJA BUDYNKU KINA NA POTRZEBY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z KINEM STUDYJNYM I SCENĄ KAMERALNĄ W MIKOŁOWIE. Jury konkursu przyznało również honorowe wyróżnienia.: W kategorii urbanistyka wyróżniono PLAC WOLNOŚCI WRAZ ZE SCHODAMI W KIERUNKU RYBNICKIEGO CENTRUM KULTURY, PASAŻEM W KIERUNKU RYNKU ORAZ WKOMPONOWANĄ W TEREN GALERIĄ HANDLOWĄ FOCUS W RYBNIKU. Wyróżnienie w kategorii architektura przyznano KRYTEJ PŁYWALNI „OLIMPIJCZYK" W GLIWICACH. Wyróżnienie w kategorii rewitalizacja otrzymała PRZEBUDOWA KINA „ŚWIT" W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH.

W głosowaniu internetowym wzięło udział ponad 4000 osób, które za najciekawszą propozycję uznały MODERNIZACJĘ PLACU BACZYŃSKIEGO W TYCHACH, która otrzymała 3 693 punkty i zdobyła Nagrodę Internautów.

2011

XII edycja - wpłynęła rekordowa liczba 60 zgłoszeń z 34 gmin. Spośród zgłoszonych realizacji do dalszej oceny zakwalifikowano 55. Korzystając z zapisanego w Warunkach Konkursu prawa do zmiany liczby i wysokości nagród w ramach przewidzianej puli środków, Jury postanowiło w ramach kategorii REWITALIZACJA przyznać dwie nagrody i dwa wyróżnienia - dla rewitalizacji przestrzeni i rewitalizacji obiektu.

Nagrodę Marszałka w kategorii urbanistyka przyznano realizacji pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI RODZINNEJ W KOZIEGŁOWACH, w kategorii architektura - Nagrodę Marszałka przyznano WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ „NA SKARPIE" W BYTOMIU, w kategorii rewitalizacja za rewitalizację przestrzeni - Nagrodą Marszałka uhonorowana została REWITALIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO - PARK GMINNY W ORNONTOWICACH, w kategorii rewitalizacja za rewitalizację obiektu Nagrodę Marszałka otrzymała WILLA FITZNERA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH.

Jury konkursu przyznało również honorowe wyróżnienia.: W kategorii urbanistyka wyróżniono GALERIĘ HANDLOWĄ AGORA Z OTOCZENIEM W BYTOMIU. Wyróżnienie w kategorii architektura otrzymał DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI „ZŁOTA JESIEŃ" W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH. Wyróżnienie w kategorii rewitalizacja za rewitalizację przestrzeni przyznano inwestycji - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - PARK W ŚLEMIENIU, w kategorii rewitalizacja za rewitalizację obiektu wyróżnienie otrzymał REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU BYŁEJ PLEBANII POŁĄCZONY Z RESTAURACJĄ OBIEKTU I ADAPTACJA NA POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W LĘDZINACH.

Jury konkursu postanowiło także przyznać wyróżnienie specjalne dla DZIAŁANIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RAMACH KANDYDATURY KATOWIC O TYTUŁ EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY W 2016 R.

W głosowaniu internetowym za najciekawszą propozycję uznano SIŁOWNIĘ NA WOLNYM POWIETRZU W ŻORACH, która zdobyła Nagrodę Internautów.

2012

Na 13 edycję konkursu wpłynęły 44 zgłoszenia dotyczące 29 gmin. Spośród zgłoszeń do dalszej oceny i prezentacji na stronie internetowej zakwalifikowano 43 realizacje z 28 gmin, stanowiące przedmiot konkursu i spełniające warunki formalne konkursu.

W kategorii przestrzeń publiczna Nagrodę Marszałka przyznano realizacji: REWITALIZACJA „STAWU RZĘSA" W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH, a wyróżnienie otrzymała realizacja: WODNY PLAC ZABAW NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „PAPROCANY" (W TYCHACH).

W kategorii zrewitalizowana przestrzeń publiczna Nagrodę Marszałka otrzymała realizacja: ROZBUDOWA CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I EKOLOGICZNEJ ŚLĄSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W MIKOŁOWIE, natomiast wyróżnienie -realizacja: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚCIEŻKI ROWEROWO - PIESZEJ W SZCZYRKU (DEPTAK NAD ŻYLICĄ I DALEJ W KIERUNKU BUCZKOWIC) ORAZ CENTRUM MIASTA SZCZYRK.

W kategorii obiekt użyteczności publicznej Nagroda Marszałka nie została przyznana, a Wyróżnienia przyznano dwóm realizacjom: MODERNIZACJA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ (W JASTRZĘBIU - ZDROJU) i BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI NEPTUN W GLIWICACH - SOŚNICY.

W kategorii zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej przyznano dwie Nagrody Marszałka - realizacji: PRZEBUDOWA STUDENCKIEGO DOMU KULTURY NA POTRZEBY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ (W GLIWICACH) oraz realizacji: ADAPTACJA STOŁÓWKI AKADEMICKIEJ PRZY UL. PSZCZYŃSKIEJ 85 W GLIWICACH NA CENTRUM KULTURY STUDENCKIEJ „MROWISKO". Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała realizacja: ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ WKU NA POTRZEBY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH (W ZABRZU).

Niezależnie od werdyktu Jury, swoją nagrodę przyznali także internauci, biorący udział w głosowaniu internetowym. Najwięcej głosów (3 300) i Nagrodę Internautów otrzymała realizacja WODNY PLAC ZABAW NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „PAPROCANY" W TYCHACH.

2013

Na 14 edycję konkursu wpłynęło 36 zgłoszeń z 27 gmin. Wszystkie zgłoszenia spełniały warunki formalne konkursu i zostały zakwalifikowane do dalszej oceny oraz prezentacji na stronie internetowej.

W kategorii przestrzeń publiczna Nagrody Marszałka nie przyznano, a dwie równorzędne wyróżnienia otrzymały: BĘDZIŃSKA STREFA AKTYWNOŚCI RODZINNEJ – NOWOCZESNY PLAC ZABAW, SIŁOWNIA POD GOŁYM NIEBEM, MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO, SKATEPARK, BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ, LODOWISKO oraz PARK ETNOGRAFICZNY ZIEMI ŻYWIECKIEJ W ŚLEMIENIU.

W kategorii zrewitalizowana przestrzeń publiczna Nagrodę Marszałka otrzymała realizacja REWITALIZACJA PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWA OTOCZENIA WIEŻY WYCIĄGOWEJ SZYBU PREZYDENT W CHORZOWIE, natomiast wyróżnienie otrzymała realizacja SPORTPARK – PARK SPORTOWY W CIESZYNIE.

W kategorii obiekt użyteczności publicznej Nagroda Marszałka została przyznana realizacji ŚLĄSKIE MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH (CHORZÓW), a wyróżnienia otrzymały realizacje: ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH „BAŻANTOWO SPORT” (KATOWICE) oraz AQUADROM – PŁYWACKI KOMPLEKS SPORTOWO - REKREACYJNY (RUDA ŚLĄSKA).

W kategorii zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej przyznano dwie Nagrody Marszałka - realizacji: PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU PO DYREKCJI HUTY ZABRZE DLA POTRZEB ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ oraz CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (ZABRZE) oraz PARK TRADYCJI GÓRNICTWA I HUTNICTWA (SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE), natomiast wyróżnienie otrzymała realizacja UTWORZENIE CENTRUM DZIE

DZICTWA KULTUROWEGO BRAMY MORAWSKIEJ NA ZAMKU PIASTOWSKIM W RACIBORZU. Ponadto Jury postanowiło (poza wymienionymi kategoriami) przyznać WYRÓŻNIENIE SPECJALNE dla realizacji - „DOM OPIEKI SPOŁECZNEJ CAŁODOBOWEJ DLA OSÓB STARSZYCH” (BIELSKO – BIAŁA).

W plebiscycie publiczności trwającym od 1 do 31 sierpnia 2013 r. niezależnie od werdyktu Jury, nagrodę przyznali także internauci. Najwięcej głosów (2 930) i NAGRODĘ INTERNAUTÓW otrzymała realizacja „Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – II etap” w Sosnowcu.

2014

Na XV edycję wpłynęło 45 zgłoszeń z 34 gmin. Wszystkie zgłoszenia spełniały warunki formalne konkursu i zostały zakwalifikowane do dalszej oceny oraz prezentacji na stronie internetowej.

Za najlepszą przestrzeń publiczną uznano PARK SENSORYCZNY W RYDUŁTOWACH, którego niebywała oferta zachęca do relaksu poprzez integrację zmysłów.

ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. KS. PRAŁATA STEFANA PIECZKI W RACIBORZU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ FONTANNY uznano za najlepszą zrewitalizowaną przestrzeń publiczną, a najlepszy zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej to zabytkowy budynek należący do byłej kopalni Saturn w Czeladzi, który obecnie pełni funkcje GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ELEKTROWNIA”.

Za najlepszy obiekt użyteczności publicznej uznano CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I EKOLOGICZNEJ ŚLĄSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W MIKOŁOWIE. Obiekt powstał na terenie byłej jednostki wojskowej. Dzisiaj na tym obszarze realizowane są zadania edukacyjno-wychowawcze i naukowo-badawcze.

Wcześniej rozstrzygnięto internetowe głosowanie na najpopularniejszą realizację biorącą udział w konkursie. Każdy z internautów odwiedzających stronę miał możliwość wyrażenia swojego zdania, przyznając punkty trzem wybranym inwestycjom. W głosowaniu oddano ponad 12 000 głosów. 9619 punktów, a tym samym Nagrodę Internautów otrzymała INWESTYCJA ZWIĄZANA Z REWITALIZACJĄ RYNKU W JAWORZNIE, która uczyniła centrum miasta nowoczesną przestrzenią przyjazną dla mieszkańców, a także umożliwiającą realizację różnorodnych przedsięwziąć kulturalnych.

Prawie wszystkie inwestycje, które zostały nagrodzone lub wyróżnione w konkursie, zrealizowano przy wsparciu z Funduszy Europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Nagrodę Grand Prix w organizowanym przez Stowarzyszenie Architektów RP konkursie Architektura Roku otrzymał BUDYNEK NOWEGO MUZEUM ŚLĄSKIEGO.

2015

Na 16 edycję konkursu zgłoszono 32 realizacje zlokalizowane na terenie 24 gmin. Jury Konkursowe postanowiło przyznać 2 nagrody Grand Prix dla realizacji bardzo szczególnych, reprezentujących wszystkie kategorie.

GRAND PRIX

 • Nowe Muzeum Śląskie w Katowicach za stworzenie unikatowego miejsca realizującego najwyższe standardy i oczekiwania od przestrzeni publicznej, zrewitalizowanej przestrzeni publicznej, obiektu użyteczności publicznej i zrewitalizowanego obiektu, będąc najlepszym rozwiązaniem dla każdej z tych kategorii.
 • Kopalnia Guido w Zabrzu za konsekwencję w realizacji unikatowego pomysłu upublicznienia, pokazania i wprowadzenia nowej funkcji obiektu użyteczności publicznej i przestrzeni ogólnodostępnej w przestrzeniach poziemnych Kopalni Węgla Kamiennego Guido.

Kategoria: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

WYRÓŻNIENIE:
Rozbudowa i remont sceny głównej, widowni wraz z zapleczem socjalno-technicznym Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu - etap II

NAGRODĘ MARSZAŁKA:
Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża Paprocan w Tychach. (arch. Robert Skitek z zespołem)

Kategoria: ZREWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

WYRÓŻNIENIE:
Plac na Glanc 2014.

NAGRODĘ MARSZAŁKA:
Rewitalizacja Centrum Gminy – Budowa Pawilonu Wielofunkcyjnego w Dębowcu

Kategoria: OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

2 równorzędne wyróżnienia WYRÓŻNIENIE:

 • Rozbudowa i przebudowa Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
 • Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu.

Kategoria ZREWITALIZOWANY OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

WYRÓŻNIENIE:
Rewitalizacja Zespołu Sztygarka w Chorzowie przy ul. Księdza Piotra Skargi 34a.

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE:
Bytom - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego na Zakład Aktywności Zawodowej o profilu restauracyjnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania

NAGRODY MARSZAŁKA:

 • Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
 • Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku

Swoją nagrodę przyznali także internauci. Najwięcej głosów (4404 punktów) i NAGRODĘ INTERNAUTÓW otrzymała realizacja „Budowa parku tematycznego - Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie”.

2016

Na XVII edycję zgłoszono 43 realizacje zlokalizowane na terenie 30 gmin.

Grand Prix: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu, jako dopełnienie osi kultury utworzonej na zrewitalizowanych terenach po byłej kopalni węgla kamiennego Katowice.

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach otrzymali:

KATEGORIA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

 • Nie przyznano nagrody
 • WYRÓŻNIENIE: Rodzinny park rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim
 • WYRÓŻNIENIE: Kompleks sportowo-rekreacyjny u źródeł Warty w Zawierciu

KATEGORIA ZREWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

 • NAGRODA MARSZAŁKA: Kompleks Wieże KWK Polska. Rewitalizacja terenu zabytkowych wież wyciągowych szybów I i II dawnej Kopalni Polska w Świętochłowicach
 • W tej kategorii nie przyznano wyróżnienia

KATEGORIA OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 • NAGRODA MARSZAŁKA: Rozbudowa Przedszkola w Paniówkach w gminie Gierałtowice
 • WYRÓŻNIENIE: Hala Sportowa w Tarnowskich Górach
 • WYRÓŻNIENIE: Muzeum Ognia w Żorach
 • WYRÓŻNIENIE: Tężnia w Radlinie

KATEGORIA ZREWITALIZOWANY OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 • NAGRODA MARSZAŁKA: Dom Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach
 • NAGRODA MARSZAŁKA: Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach
 • WYRÓŻNIENIE: Budowa inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w parku zdrojowym polegającej na budowie kopii historycznego obiektu kubaturowego z częściowym podpiwniczeniem przy ul. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju
 • WYRÓŻNIENIE: Łaźnia łańcuszkowa – rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji budynku łaźni łańcuszkowej dawnej kopalni Królowa Luiza w Zabrzu

Swoją nagrodę przyznali także internauci. Najwięcej głosów (2579 punktów) i NAGRODĘ INTERNAUTÓW otrzymała „Park Cegielnia, czyli żorski Central Park”.

2017 

Na XVIII wpłynęło 27 realizacji, które zlokalizowane są na terenie 17 gmin. Wszystkie zgłoszenia spełniały warunki formalne konkursu i zostały zakwalifikowane do dalszej oceny oraz prezentacji na stronie internetowej.

Ostatecznie Jury przyznało cztery równoważne wyróżnienia i dwie równoważne nagrody.

Nagrodę Marszałka w kategorii obiekt użyteczności publicznej otrzymała realizacja ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W JAROSZOWICACH

(Projektant - Susuł & Strama Architekci Sp. z o.o. - Krzysztof Strama, Marcin Susuł).

Za nowoczesne rozwiązanie architektoniczno – przestrzenne budynku szkolnego, ujmujące prostotą architektury, dyscypliną doboru materiałów i elementów aranżacji wnętrz, pozwalających na kształtowanie poczucia estetyki użytkowników obiektu w otoczeniu współczesnej zrównoważonej architektury.

Nagrodę Marszałka w kategorii przestrzeń publiczna przyznano realizacji PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DWORCA AUTOBUSOWEGO PRZY UL. JANA PAWŁA II W PIEKARACH ŚLĄSKICH (Projektant - GRID architekci Sp. z o.o. - Agnieszka Zając, Artur Toboła).

Za odważne i wyraziste ukształtowanie formy zadaszenia wielofunkcyjnej przestrzeni dworca autobusowego oraz prawidłowo rozwiązana funkcja w kompaktowym układzie i właściwej skali, stosownej dla potrzeb miejsca.

Wyróżnienia Marszałka otrzymały realizacje:

 • GMINNE CENTRUM SPOŁECZNO – KULTURALNE I BIBLIOTEKA W SOŚNICOWICACH (Projektant - MRZEWA ARCHITEKCI - Robert Mrzewa, Katarzyna Mrzewa)
 • Za prawidłowe rozwiązanie i strefowanie funkcji, z bezpretensjonalną formą wpisującą się z wyczuciem w kontekst urbanistyczny i architektoniczny otoczenia.
 • PARK 12C NA TERENIE SZTOLNI KRÓLOWA LUIZA W ZABRZU (Projektant - QUMAK S.A.)

Za innowacyjne rozwiązanie placu zabaw dla dzieci, w powiązaniu z funkcją edukacyjną i wykorzystaniem tożsamości i historii miejsca.

 • OBIEKT GASTRONOMICZNY „PROMENADA” NAD JEZIOREM PAPROCAŃSKIM W TYCHACH (Projektant - RS+ Robert Skitek)

Stanowi świadectwo konsekwentnej realizacji, spójnego pomysłu zagospodarowania przestrzeni publicznych wokół jeziora, z wykorzystaniem współczesnych form architektoniczno – przestrzennych, właściwie wkomponowanych w istniejący krajobraz i dotychczasową aranżację nadbrzeża.

 • OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU - PROJEKT ILUMINACJI BUDYNKU (Projektant - ArchitekciPL - Jerzy Hnat)

Architektura światła w udany sposób prezentuje i przywraca ważny dla miasta Bytomia budynek, promując miejsce, funkcję i znaczenie obiektu zarówno dla miasta, jak i dla regionu. 

Swoją nagrodę w konkursie, jak co roku, przyznali także internauci. Najwięcej głosów (4309 punkty) i NAGRODĘ INTERNAUTÓW otrzymała realizacja OBIEKT GASTRONOMICZNY „PROMENADA” NAD JEZIOREM PAPROCAŃSKIM W TYCHACH (Projektant - RS+ Robert Skitek).