Budowa Zagrody Śląskiej wraz z parkingami i mini amfiteatrem w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej

photo_205_1438.jpg photo_205_1438.jpg

Przedsięwzięcie zakładało osiągnięcie następujących celów: wzrost wartości życia kulturalnego na wsi, podniesienie atrakcyjności organizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych, rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty programowej Domu Kultury, organizowanie imprez o zasięgu ponadregionalnym oraz promocja lokalnej twórczości. Wszystkie cele w wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte. 
Na zakres rzeczowy przedsięwzięcia składało się:
- budowa mini amfiteatru (sceny z zadaszeniem),
- budowa grilla z cegły ceramicznej,
- wykonanie stanowisk siedzących w postaci drewnianych ławek połączonych ze stolikiem (łącznie 264 miejsc siedzących),
- budowa ogrodzenia pełniącego jednocześnie funkcję ekranów akustycznych,
- wykonanie oświetlenia (latarnie typu parkowego),
- wykonanie posadzek, parkingów, jezdni terenu \"Zagrody Śląskiej\".

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
photo_205_1438.jpg photo_205_1439.jpg photo_205_1440.jpg