Park Techniki Wojskowej

Zdjęcie

Budowa placu ekspozycyjnego dla prezentacji różnych eksponatów muzealnych sprzętu wojskowego wraz z
montażem hali namiotowej zabezpieczającej ekspozycję przed warunkami atmosferycznymi. Realizacja
obejmowała również: montaż kontenerów przeznaczonych na cele obsługi klientów oraz socjalno – magazynowe,
odpowiednie oświetlenie terenu, wyposażenie w elementy małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni.

Galeria zdjęć Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie