Budynek zakładu aktywności zawodowej przy Zespole Szkół im. J. Korczaka

Zdjęcie

W zaprojektowanym przez nas budynku zakładu aktywności zawodowej (ZAZ) odbywają się zajęcia dla wychowanków pobliskiej szkoły specjalnej przysposabiającej młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi do pracy o charakterze  introligatorsko – drukarskim.

Galeria zdjęć Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie