Budowa centrum przesiadkowego Chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zdjęcie

Realizacja Centrum Przesiadkowego jest elementem dużego projektu rewitalizacji chorzowskiego rynku. Zgłaszana inwestycja jest ukończona w wymiarze architektonicznymi funkcjonalnym, jednakże w ramach przebudowy całego rynku jej otoczenie wzbogaci się o elementy małej architektury i infrastrukturę techniczną. Przystanki zostały wyposażone w nowoczesne wiaty i uzupełnione o systemy informacji dla podróżnych oraz pieszych, którzy dzięki temu z łatwością odnajdą kierunek podróży. Centrum Przesiadkowe nie jest klasycznym dworcem, gdzie oczekuje się na przyjazd autobusu kilkadziesiąt minut. Ze względu na liczbę środków komunikacji miejskiej okres oczekiwania wynosi ledwie kilka minut. Przyjazdy i odjazdy odbywają się tu dynamicznie w związku z tym wystarczające są ciągi wiat z dużą ilością miejsc siedzących.
Idea Centrum Przesiadkowego zrodziła się w 2012 roku, kiedy to władze Chorzowa postanowiły zrealizować inwestycję, która ogółowi mieszkańców, a przede wszystkim pasażerom korzystającym na co dzień z komunikacji miejskiej, znacząco ułatwi codzienne funkcjonowanie. Realizację zadania powierzono Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów w Chorzowie, który jako główny koordynator z powodzeniem przeprowadził projekt.
W okolicach chorzowskiego  rynku  krzyżują się  trasy praktycznie wszystkich linii autobusowych i tramwajowych przejeżdżających przez Chorzów i okoliczne miasta. Historycznie  znajdowało się tu siedem przystanków komunikacji zbiorowej. Dzięki Centrum Przysiadkowemu „uwolniona” od ruchu pojazdów została przestrzeń pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta a estakadą (DK79), która jest właśnie przebudowywana w strefę śródmiejskiej aktywności i wypoczynku. Zorganizowanie centrum przesiadkowego w jednym miejscu umożliwiło zupełnie nowe zaaranżowanie pozostałej przestrzeni historycznego rynku, przez co zyska on docelowo nowoczesną i otwartą formę przestrzeni publicznej.

Galeria zdjęć Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie